Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήμης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών και μεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονομικές μονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέματα και ζητήματα.


Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Διαδίκτυο ως χώρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να καταρτίσει κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους πάνω στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο Διαδίκτυο και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές για να πετύχουν επιχειρηματικούς σκοπούς.

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο συστημάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός προϊόντος και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής.

Ο ρόλος του marketing είναι να βοηθήσει τις εταιρίες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, να συνδέσουν αυτή τη γνώση με τη δημιουργία κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά-στόχο τους και να καθορίσουν συγκεκριμένες μεθόδους επικοινωνίας, δημιουργίας και παράδοσης αξίας γι’ αυτούς. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι μια εις βάθους κατανόηση αυτών των εννοιών, των εργαλείων και των πρακτικών του σύγχρονου marketing και της διοίκησης πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων, σημειώσεις και ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, το μάθημα προκαλεί τους φοιτητές να χτίσουν ένα καλό υπόβαθρο που θα τους είναι χρήσιμο για την εύρεση και την ανάλυση των αναγκών και επιθυμιών των δυνητικών καταναλωτών, την δημιουργία και παράδοση στην αγορά προϊόντων που θα αποφέρουν κέρδη και την προώθηση των πωλήσεων.

Από το World Wide Web και την ταχεία εξάπλωση των κινητών υπολογιστικών συστημάτων φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για το Internet των Πραγμάτων (Internet of Things). Μέχρι το 2020 αναμένεται να έχουν συνδεθεί στο Internet 50-100 δις συσκευές (πράγματα). Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ψυγεία, λάμπες, αισθητήρες κάθε είδους, κ.α.
Ποιά ήταν η πορεία που μας έφερε μέχρι εδώ; Ποιοί άνθρωποι και ποιά γεγονότα άνοιξαν το δρόμο; Ποιές είναι οι τεχνολογίες που βρίσκονται πίσω από το πλέον πολύπλοκο ανθρώπινο κατασκεύασμα και πώς το κάνουν να φαίνεται τόσο απλό στον χρήστη; Πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε έναν δικό μας χώρο μέσα στον παγκόσμιο ιστό;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα πλαίσια αυτού του μαθήματος.