Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της Οικονομικής Μαθηματικής και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.
  • Να αναλύσει τη σχέση της Εφαρμοσμένης Μαθηματικής Επιστήμης με την Οικονομική Ανάλυση, τονίζοντας ιδιαίτερα τις αναλυτικές ανάγκες των στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών.

Το μάθημα «Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ» (ΟΕΜ) αναλύει τους τρόπους προβολής και προώθησης που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός στο πλαίσιο του μάρκετινγκ. Στόχος είναι να γνωρίσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες με τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να συντονίσει τα "εργαλεία" που διαθέτει προκειμένου να διαμορφώσει στο κοινό μια ξεκάθαρη, συνεπή και θετική εικόνα για τον ίδιο και τα προϊόντα του.