Ο ρόλος του marketing είναι να βοηθήσει τις εταιρίες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, να συνδέσουν αυτή τη γνώση με τη δημιουργία κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά-στόχο τους και να καθορίσουν συγκεκριμένες μεθόδους επικοινωνίας, δημιουργίας και παράδοσης αξίας γι’ αυτούς. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι μια εις βάθους κατανόηση αυτών των εννοιών, των εργαλείων και των πρακτικών του σύγχρονου marketing και της διοίκησης πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων, σημειώσεις και ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, το μάθημα προκαλεί τους φοιτητές να χτίσουν ένα καλό υπόβαθρο που θα τους είναι χρήσιμο για την εύρεση και την ανάλυση των αναγκών και επιθυμιών των δυνητικών καταναλωτών, την δημιουργία και παράδοση στην αγορά προϊόντων που θα αποφέρουν κέρδη και την προώθηση των πωλήσεων.