Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του έργου και των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης έργων. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, τη σύνδεση της έννοιας του έργου με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον και την κατανόηση της συνολικής εικόνας του έργου και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του.

Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τη θέση τους στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση έργου. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης έργων αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της διαχείρισης των έργων στη σύγχρονη οικονομία και της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Καλησπέρα σας,

θα ήθελα τη δημιουργία του μαθήματος Εισαγωγή στη Λογιστική

στο ΠΠΣ της Διοίκησης Επιχειρήσεων για τους φοιτητές του ΤΕΙ. (Το μάθημα υπάρχει ήδη στο ΠΠΣ του ΔΙΠΑΕ).

Με εκτίμηση,

Καραγιώργος Αλκιβιάδης 

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

  • Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της Οικονομικής Μαθηματικής και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.
  • Να αναλύσει τη σχέση της Εφαρμοσμένης Μαθηματικής Επιστήμης με την Οικονομική Ανάλυση, τονίζοντας ιδιαίτερα τις αναλυτικές ανάγκες των στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών.

Το μάθημα «Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ» (ΟΕΜ) αναλύει τους τρόπους προβολής και προώθησης που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός στο πλαίσιο του μάρκετινγκ. Στόχος είναι να γνωρίσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες με τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να συντονίσει τα "εργαλεία" που διαθέτει προκειμένου να διαμορφώσει στο κοινό μια ξεκάθαρη, συνεπή και θετική εικόνα για τον ίδιο και τα προϊόντα του.