Το μάθημα έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση των τεχνικών, των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη των δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (analytics), για τον εντοπισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών, τη διάγνωση περιπτώσεων απάτης, τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων, τη βελτίωση των παρεχόμενων προσωποποιημένων υπηρεσιών ή ακόμη και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.


Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) μετατρέπει τον φυσικό μας κόσμο σε ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα συνδεδεμένων συσκευών σε πρωτοφανή κλίμακα. 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καθιστούν δυνατή μια ευρύτερη υιοθέτηση του IoT, από έξυπνους αισθητήρες που μπορούν να αξιολογήσουν τις συνθήκες καλλιέργειας σε ένα αγρόκτημα, έως τις έξυπνες οικιακές συσκευές που γίνονται όλο και πιο δημοφιλές. 

Αλλά ποια είναι τα δομικά στοιχεία του IoT; Και ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες που οδηγούν την επανάσταση του IoT;

Σε αυτό το μάθημα θα δώσει μια επισκόπηση σε:

  • Βιομηχανικές & Οικιακές Εφαρμογές του IoT
  • Αισθητήρες
  • Ενσωματωμένα συστήματα
  • Δικτύωση
  • Κυκλώματα