ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (MANAGERIAL ECONOMICS) - ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ - ΔΙ.ΠΑ.Ε. - ΣΕΡΡΕΣ - ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.