Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στις διατάξεις Βιομηχανικής Ψύξης.

·         Θεωρία ψύξης, Ψυκτικοί κύκλοι και διατάξεις, Βασικοί υπολογισμοί σε θεωρητικό και πραγματικό κύκλο,

·         Ψυκτικές μονάδες με μηχανική συμπίεση κορεσμένου ατμού, Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης ατμοποίησης και συμπύκνωσης, Υπολογισμός συντελεστής απόδοσης ψυκτικού κύκλου, COP, Υπολογισμός ψυκτικής ισχύος και ισχύος συμπιεστή.

·         Περιγραφή λειτουργίας διατάξεων ψυκτικών κύκλων, Ατμοποιητές, Συμπιεστές, Συμπυκνωτές, Εναλλάκτες θερμότητας.

·         Βελτιστοποιημένος ψυκτικός κύκλος με μηχανική συμπίεση ατμών, Χρήση εναλλακτών θερμότητας υπόψυξης – υπερθέρμανσης κορεσμένων ατμών.

·         Ψυκτικά μέσα και Ψυκτικά μίγματα, Aποτίμηση θερμοδυναμικής και περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς, Παρουσίαση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών CFCs, HCFCs, HFCs, ζεοτροπικών και αζεοτροπικών μιγμάτων, ανόργανων ψυκτικών μέσων, Κωδικοποίηση ονοματολογίας ψυκτικών μέσων

·         Συστήματα άμεσης και έμμεσης ψύξης, Δευτερεύοντα ψυκτικά μέσα.

·         Ψύξη με δύο εργαζόμενα μέσα, Ψυκτικές μονάδες απορρόφησης και έγχυσης ατμού.

·         Περιγραφή βασικών διατάξεων μονάδων ψύξης απορρόφησης, LiBr2Ο και Η2Ο/NH3.

·         Εφαρμογές ψύξης στη βιομηχανία, πύργοι ψύξης, οικιακά και βιομηχανικά ψυγεία, αντλίες θερμότητας, ψυκτικοί θάλαμοι, ψύκτες αέρα.

·         Περιγραφή λειτουργίας συνδυασμένων ψυκτικών κύκλων, Ψυκτικές διατάξεις διβάθμιας και πολυβάθμιας συμπίεσης.

·         Λύση αριθμητικών προβλημάτων ενός μέρους ή συνόλου μικρών πραγματικών εγκαταστάσεων.