Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προηγμένης γνώσης στην αιολική ενέργεια και στις τεχνολογίες αξιοποίησης της.  Όλη η ύλη παρουσιάζεται σε επτά (7) τρίωρα (3) μαθήματα.