Το μάθημα προσεγγίζει τον τρόπο, για την παραγωγή πρωτότυπου αντικειμένου, σε ένα είδη σχεδιασμένο βιομηχανικό αντικείμενο ή χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί κλειστή επιφάνια-όγκος(water tide) για 3d εκτύπωση (3dprint).
Ο τρόπος προσέγγισης γίνεται με τα τρισδιάστατα λογισμικά (ελεύθερα ή κλειστά) που επεξεργάζονται τις ελεύθερες φόρμες των όγκων σε τρείς διαστάσεις, μετατρέποντας τα σε τρισδιάστατα εκτυπώσιμα αντικείμενα, ικανά να υποστούν την μετέπειτα σχεδιαστική διόρθωση για το τελικό στάδιο της παραγωγής πολλαπλών βιομηχανικών αντικειμένων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι γνωστικές δεξιότητες των φοιτητών όσον αφορά τις υπάρχουσες μηχανές ταχείας προτυποποίησης πούδρας, ρητίνης και πλαστικού έχουν επαυξηθεί. Γίνεται αναφορά στα συστήματα CAM/CAE, CNC και στη δυνατότητα σύνδεσης του σχεδιασμένου αντικειμένου με την παραγωγική διαδικασία