Ο αειφορικός σχεδιασμός (γνωστός επίσης και ως περιβαλλοντικός, βιοκλιματικός, ενεργειακός, κα) αποτελεί τη διαδικασία αξιοποίησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά το σχεδιασμό πολιτικών, υπηρεσιών, έργων του δομημένου περιβάλλοντος και προϊόντων. Η αειφορική προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στοχεύει στην εφαρμογή μεθοδολογικών πρακτικών για την προσαρμογή του κτηρίου στις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου και τη δημιουργική χρήση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών και των συνθηκών άνεσης για τους χρήστες.

Μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των σχεδιαστικών εργαλείων και προτεραιοτήτων του κτηριακού κελύφους και της εσωτερικής δομής και υλικότητας, το μάθημα στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με:

  • την κατανόηση του κλίματος και του μικροκλίματος και της επιρροής τους στον σχεδιασμού των κτιρίων και των χρηστών
  • τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην κλίμακα του αστικού χώρο
  • τους μηχανισμούς δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας, αποθήκευσης της θερμότητας και τις διαδικασίες φυσικού δροσισμού και αερισμού των κτιρίων
  • την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων με ηλιακά παθητικά συστήματα
  • του θερμικό ισοζύγιο των κτιρίων και τη συσχέτισή του με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας
  • τους παράγοντες και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης
  • το ρόλο της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου και της συμβολή της στην ενεργειακή λειτουργία του κτηρίου
  • το ρόλο των υλικών στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων
  • τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του θερμικού/ψυκτικού φορτίου των κτιρίων
  • τις τεχνικές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων