1.       Εισαγωγικές Έννοιες Διοίκησης Πωλήσεων και Προσωπικής Πώλησης

2.       Διαδικασία Πώλησης

3.       Μορφές-Τύποι Πωλήσεων

4.       Ταξινομήσεις Πωλήσεων/Πωλητών

5.       Πρόβλεψη Πωλήσεων

6.       Σχεδιασμός Περιοχής Πώλησης

7.       Καθορισμός τού Μεγέθους Δύναμης Πωλητών

8.       Οργάνωση της Δύναμης Πωλητών

9.       Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών

10.    Ανάλυση Πωλήσεων Κόστους και Απόδοσης

11.    Μοντέλα και Εμπειρίες που Αφορούν την Απόδοση και την
Ικανοποίηση από την Εργασία των Πωλητών.

12.    Επιτήρηση και Αξιολόγηση Πωλητών

13.    Ανακεφαλαίωση - συμπεράσματα