Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση της επιχειρηματικής έρευνας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να μελετούν και να κατανοούν επιχειρηματικές μελέτες, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιχειρηματικές μελέτες, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα τους και να συγγράφουν μια επιχειρηματική μελέτη