Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης.  Η τέχνη του προϊστορικού ανθρώπου. Η τέχνη της παλαιολιθικής  και της νεολιθικής εποχής. Τέχνη των πολιτισμών της Ανατολής (Μεσοποταμία & Αίγυπτος).  Η τέχνη της εποχής του χαλκού στην Ελλάδα (Μινωική, Κυκλαδική και Μυκηναϊκή). Η τέχνη στην γεωμετρική, αρχαϊκή & κλασσική εποχή.  Η ελληνιστική τέχνη.  Η τέχνη των Ετρούσκων.  Η ρωμαϊκή εποχή.  Η βυζαντινή τέχνη.  Η τέχνη του Ισλάμ. Μεσαιωνική τέχνη στην Κεντρική Ευρώπη. Η ρωμανική και γοτθική αρχιτεκτονική  του Μεσαίωνα

Ιστορία της αρχιτεκτονικής και της Διακόσμησης των εσωτερικών χώρων από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τον μεσαίωνα.