Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής έχει κατανοήσει, την αντίστροφη σχέση που είναι δυνατόν να υπάρξει στην περίπτωση που ξεκινάμε από το αντικείμενο και καταλήγουμε στον ψηφιακό σχεδιασμό: Η «Αντίστροφη μηχανολογία» (reverse engineering) πραγματεύεται τη δυνατότητα να έχουμε σχέδια από οποιοδήποτε απτό τρισδιάστατο αντικείμενο με τη χρήση 3d laser scanner και το ανάλογο λογισμικό. Να μπορούμε να επεμβαίνουμε στο ψηφιακό αρχείο, με προγράμματα του γνωστικού αντικειμένου του φοιτητή, και να ενσωματώνονται τα αποτελέσματα στη διακοσμητική ή άλλη πρόταση.