Το μάθημα προσεγγίζει την δυνατότητα με σύγχρονες τεχνολογίες να μετατρέψουμε ένα απτό αντικείμενο (πχ γλυπτική φόρμα) σε ψηφιακό επεξεργάσιμο αρχείο. Ένας χώρος που αποτυπώνεται με ένα Laser scanner, είναι δυνατόν να μετατραπεί σε μετρήσιμο και επεξεργάσιμο σχεδιαστικό εργαλείο για την μετέπειτα εφαρμογή της σχεδιαστικής- διακοσμητικής πρότασης του φοιτητή.

Ένα βιομηχανικό αντικείμενο που θέλει μετατροπή στη παραγωγική εργασία χωρίς να έχουμε τα αρχικά σχέδια, αποτυπώνεται τρισδιάστατα και μετατρέπεται σε δυναμικές επιφάνειες (nurbs surface) για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μια γλυπτική προσέγγιση με πηλό, ενός αντικειμένου ή μίας φόρμας είναι δυνατόν να ψηφιοποιηθεί και να μετατραπεί από γλυπτική εικαστική προσέγγιση σε ψηφιακό ηλεκτρονικό αντικείμενο για μετατροπή της κλίμακας ή της μνημειακής του κατασκευής με CNC (ψηφιακά οδηγούμενο παντογράφο)

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής έχει κατανοήσει, την αντίστροφη σχέση που είναι δυνατόν να υπάρξει στην περίπτωση που ξεκινάμε από το αντικείμενο και καταλήγουμε στον ψηφιακό σχεδιασμό: Η «Αντίστροφη μηχανολογία» (reverse engineering) πραγματεύεται τη δυνατότητα να έχουμε σχέδια από οποιοδήποτε απτό τρισδιάστατο αντικείμενο με τη χρήση 3d laser scanner και το ανάλογο λογισμικό. Να μπορούμε να επεμβαίνουμε στο ψηφιακό αρχείο, με προγράμματα του γνωστικού αντικειμένου του φοιτητή, και να ενσωματώνονται τα αποτελέσματα στη διακοσμητική ή άλλη πρόταση.