Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων, 6ο Εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών