Εικαστική σύνθεση για την προβολή προϊόντων - βιτρίνα. Τρόποι παρουσίασης του εμπορεύματος σε ειδικούς χώρους καταστημάτων & εκθέσεων. Εποχικότητα της σύνθεσης, ημερήσια & νυκτερινή παρουσίαση, ψυχολογία προσέλκυσης του επισκέπτη – πελάτη. Διακοσμητικά στοιχεία (υλικά & κατασκευές) για την βέλτιστη επίτευξη του στόχου.