Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Νανοτεχνολογίας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της παραγωγής των διαφόρων νανοϋλικών, της αξιοποίησης των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας και των επιδράσεών τους στο περιβάλλον και τέλος της διάθεσής τους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τους τεχνοοικονομικούς συσχετισμούς μεταξύ της παραγωγής, της χρήσης και μετέπειτα διάθεσης των διαφόρων κατηγοριών νανοϋλικών.
• Να έχει κατανοήσει τη σημασία της σύστασης, της δομής και των ιδιοτήτων των νανοϋλικών σε σχέση με την μηχανική και περιβαλλοντική τους συμπεριφορά.
• Να έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους κατασκευής τρανζίστορ υψηλών συχνοτήτων (μέθοδος αυτοευθυγράμμισης), ημιδιαφανών ηλιακών κυττάρων πυριτίου υψηλής απόδοσης κ.ά..