Στο εργαστήριο Aρχιτεκτονικής Σύνθεσης Εσωτερικού Χώρου V οι φοιτητές/τριες καλούνται να διαχειριστούν συνθετικά τον εσωτερικό χώρο ενός υφιστάμενου κτιριακού κελύφους ώστε να προτείνουν την επανάχρησή του ως τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο). Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν εσωτερικά, να επιλύσουν τόσο τους κοινόχρηστους χώρους, όσο και τους πιο ιδιωτικούς, να διαχειριστούν ζητήματα συνολικής εσωτερικής οργάνωσης και μέσα από τις αρχιτεκτονικές τους προτάσεις και ιδέες να παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος εντάσσεται μία θεωρητική εργασία εξαμήνου ανά φοιτητή/τρια η οποία στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση των σχεδιαστικών ζητημάτων που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα και την οργάνωσή τους. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα και ανάλυση εφαρμοσμένων/κατασκευασμένων παραδειγμάτων οι φοιτητές/τριες καλούνται να επεξεργαστούν θεωρητικά ζητήματα τα οποία θα λειτουργήσουν ως υπόβαθρο ώστε να εξοικειωθούν τόσο με τη βιβλιογραφική έρευνα, όσο και με την ενίσχυση της συνθετικής διαδικασίας της εργασίας του εξαμήνου.