Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να προσεγγίσουν τη βασική οικονομική σκέψη και τα ερεθίσματα για βαθύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικονομίας και πολιτικής, αλλά και των αγροτικών επιχειρήσεων (γεωργική εκμετάλλευση, επιχείρηση εμπορίας εφοδίων και προϊόντων, αγροτική μεταποιητική επιχείρηση, αγροτικούς συνεταιρισμούς) από οικονομική άποψη για την αποτελεσματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.