Ο κλάδος του τουρισμού  αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές πλούτου, αφου χαρακτηρίζεται ως σημαντικός κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, παρέχοντας μεγαλό αριθμό θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η πληρέστερη κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας και των μεθόδων μέσω των οποίων η διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων μπορεί να γίνει πιο αποδοτική. Το μάθημα του Τουριστικού Μάρκετινγκ στοχεύει στο  να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας και τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών και να γνωρίσουν τις μεθόδους εκείνες που οδηγούν σε επιτυχημένες στρατηγικές και τακτικές επιλογές μάρκετινγκ στον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών και της στρατηγικής τοποθέτησης προορισμών.