Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες πρωτίστως του δημοσίου δικαίου και ακολούθως του φορολογικού δικαίου, και συγκεκριμένα ζητήματα της συνταγματικής συγκροτήσεως και λειτουργίας του Κράτους, της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και  της άσκησης της κρατικής φορολογικής εξουσίας (επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη του φόρου).