Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα & τον Ψηφιακό Κόσμο - Μάθημα του Α' Εξαμήνου