Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αναλύει ενδελεχώς όλες εκείνες τις στρατηγικές που δομούν ένα σύνολο "εργαλειοθήκης"  που συν λειτουργεί στο συνολικό Μάνατζμεντ της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.