Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την υποστήριξη φοιτητών με αισθητηριακές, κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες. Παρουσίαση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για ΑμΕΑ. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.