Σκοπός του μαθήματος είναι η εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση έργων. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα: Σχεδιασμού υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων. Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα έργων και επενδύσεων. Σκοπιμότητα έργου. Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο έργου. Κόστος και πηγές χρηματοδότησης. Οικονομικές Προβλέψεις, χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και αποδοτικότητα έργου. Το επιχειρηματικό σχέδιο, σημασία, δομή, περιεχόμενο. Μέσω των ασκήσεων, καλλιεργούνται οι αναγκαίες δεξιότητες για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων επιλεγμένων κατηγοριών έργων.