Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων και η κατανόησή τους τόσο ως εργαλεία-πλαίσια όσο και ως κανονιστικά εργαλεία σχεδιασμού, που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα χωρικής οργάνωσης σε μία γειτονιά (πολεοδομική ενότητα), έναν οικισμό ή ένα δήμο, καθώς και να προωθήσουν και να ελέγξουν την αστική ανάπτυξη σε ένα δήμο ή τμήμα του.