Συνθήκες άνεσης των ανθρώπων μέσα στα κτίρια.
Ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων,βιοκλιματικά κτίρια, αειφόρος σχεδιασμός
•Ενεργειακός σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων. Παθητικά συστήματα ηλιακής & θερμικής ενέργειας.
Ενεργειακή κατανάλωση στο εσωτερικό του κτιρίου (συστήματα ρύθμισης του εσωκλίματος, φωτισμός, κλιματισμός  αερισμός).
«Πράσινα» Κτίρια. Ενεργειακές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια. Αρχιτεκτονική, λειτουργική διάρθρωση, μορφολογία, υλικά και τρόποι δομής των φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων.
Συνολικός σχεδιασμός εσωτερικής αρχιτεκτονικής, επίπλωσης, και διακοσμητικών στοιχείων & ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου