Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στον δημιουργικό σχεδιασμό εσωτερικών δημόσιων εμπορικών χώρων και χώρων εργασίας.

Η προσέγγιση του σχεδιασμού των επαγγελματικών χώρων γίνεται με ανθρωποκεντρικά κριτήρια και μέσω του προβληματισμού, της διερεύνησης και της εξοικείωσης των φοιτητών με έννοιες που αφορούν στα διαφορετικά πρότυπα και στις αντιληπτικές και νοητικές λειτουργίες που διαμορφώνουν την εικόνα των σύγχρονων χώρων εργασίας και των χώρων λιανικής πώλησης ως μια συνολική εμπειρία.

Το μάθημα δίνει έμφαση στο σύνολο των παραμέτρων, εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων, από την ανάλυση ενός υφιστάμενου χώρου και του προγράμματος εφαρμογής, τη διερεύνηση της κεντρικής ιδέας σχεδιασμού (concept), μέχρι την τελική παρουσίαση και κριτική υποστήριξη του θέματος (project) από τους φοιτητές.

Μέσω της θεωρητικής και πρακτικής υποστήριξης του σχεδιασμού, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της αναλυτικής και συνθετικής διαδικασίας σχεδιασμού, εφόδια απαραίτητα για την υλοποίηση μιας άρτιας σχεδιαστικής πρότασης.