Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Μέθοδοι και τρόποι επιλογής των χρωματικών συνθέσεων στο χώρο. Επεξεργασία των χρωμάτων μέσα στην τελική σύνθεση (ποσοτική κατανομή, συνδυαστική, υλική προδιαγραφής και φωτεινότητά τους).

Χρωματική σημειολογία και εφαρμογή στη σκηνογραφία. Βασικές αρχές της χρωματογράφησης ενός εσωτερικού χώρου και μιας εξωτερικής επιφάνειας.

Αχρωματικοί και χρωματικοί τόνοι. Ποσοτική κατανομή των χρωμάτων στον χώρο. Μεθοδολογία των μελετών χρωματογράφησης. Τα χρώματα του χώρου κάτω από το φυσικό είτε το τεχνητό φως.