Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές σχεδιασμού και την κατασκευαστική μεθοδολογία ελαφρών, κινητών, μεταβλητών και εφήμερων κατασκευών ανθρώπινης κλίμακας, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Αναλύονται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των ελαφρών κατασκευών, οι οποίες εξαιτίας του βάρους τους επιτρέπουν εύκολα την μεταβολή τους και για αυτό αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο γνώσης και άσκησης στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής κατασκευής (μεγάλη κλίμακα) και της κατασκευής μικρής κλίμακας τους εσωτερικού χώρου.

Παρουσιάζονται εφαρμογές ελαφρών κατασκευών μικρής κλίμακας (εσωτερικά περίπτερα μέσα σε μεγάλα εκθεσιακά κτίρια, δάπεδα, αίθρια, ψευδοροφές, ελαφρά διαχωριστικά στοιχεία – επενδύσεις – επιχρίσματα -  ειδικές επιπλοσυνθέσεις, τζάκια κ.α.) αλλά και ανάλογων κατασκευών στον εξωτερικό χώρο (μικρές στεγάσεις, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων, περίπτερα εκθέσεων, περίπτερα αυτόματων πωλητών & μηχανημάτων τραπεζών, αστικά περίπτερα ενημέρωσης του κοινού, συνθέσεις σε παιδικές χαρές, πάρκα, υπαίθρια θέατρα, κ.α.). ). 

Αναλύονται τα υλικά, οι ιδιότητες τους, οι συνδέσεις και τρόποι κατασκευής των ελαφρών μεταβλητών στοιχείων. Οι βασικές εγκαταστάσεις τους (ηλεκτρικές, υδραυλικές). Ιδιαίτερη αναφορά στην εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση – αποθήκευση των μελών των κατασκευών, την μελέτη  των κόμβων  των συνδέσεων, την τυπολογία των μορφών ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσθαφαίρεσης τμημάτων για πολλαπλές διαφορετικές χρήσεις με τα ίδια υλικά.(έννοια του module).