Δημιουργία μακέτας-μοντέλου με την βοήθεια σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ για τρισδιάστατη εκτύπωση. Τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων και εσωτερικών χώρων. Τρόποι ηλεκτρονικής σχεδιαστικής προσέγγισης, με αναφορά στα διάφορα προγράμματα σχεδιασμού και απεικόνισης. Επαφή με τις λειτουργίες των προγραμμάτων σχεδιασμού, εμβάθυνση-ειδίκευση στο τρόπο χειρισμού των «ψηφιακών εργαλείων σχεδίασης». 
 Επαφή με προγράμματα που έχουν δυνατότητες επεξεργασίας τρισδιάστατων 
κλειστών επιφανειών, δυναμικών σχημάτων, και επεξεργασίας νέφους σημείων για αντίστροφη μηχανολογία, με σαφή προσδιορισμό, τα αντικείμενα μελέτης της 
εσωτερικής διακόσμησης-αρχιτεκτονικής και αυτά του βιομηχανικού αντικειμένου.