Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με το διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό, το Βαλκανικό, την Παρευξείνεια και Ευρωμεσογειακή Οικονομική Συνεργασία, καθώς και την πολυεθνική διάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.

 Περίγραμμα Μαθήματος

  • Παγκοσμιοποίηση.
  • Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
  • Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μ.Μ.Ε.
  • Το Βαλκανικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η Ευρωμεσογειακή Οικονομική Συνεργασία.
  • Η Παρευξείνια Οικονομική Συνεργασία.
  • Οι νέες αναδυόμενες αγορές (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία κ.λπ.).
  • Η πολυεθνική διάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις.
  • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί.