Το μάθημα αφορά τις βασικές έννοιες του Ιδιωτικού Δικαίου, όπως πηγές και κλάδοι του δικαίου,

δομή του κανόνα δικαίου, τα δικαιώματα, οι δικαιοπραξίες και οι διακρίσεις τους, 
κυριότερες συμβάσεις (δωρεά, πώληση, εταιρεία, εντολή, μίσθωση, δάνειο, χρησιδάνειο, σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας, παρακαταθήκη), έμποροι και εμπορικές πράξεις, αξιόγραφα, εμπορικές εταιρίες, στοιχεία πτωχευτικού δικαίου και δικαίου προστασίας καταναλωτή.