Το μάθημα της Πλαστικής ΙΙ έχει ως αντικείμενο την δημιουργία νέων μορφών χωρικού σχεδιασμού και τη παραγωγή πλαστικών μοντέλων σε αντιστοιχία με τις ποικίλες φυσικές μορφές και τις κατασκευές του φυσικού και φαντασιακού κόσμου. Βασικό ζητούμενο του μαθήματος είναι συσχέτιση τους με την αρχιτεκτονική κλίμακα και ο προσδιορισμός της ανθρώπινης μορφής στο χώρο. Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις με τη παράλληλη υποστήριξη θεωρητικής ανάλυσης μέσω διαλέξεων και παραδειγμάτων από θέματα σχετικά με το προς σχεδιασμό αντικείμενο της άσκησης. Σκοπός είναι η παραγωγή καινοτόμων ιδεών και μορφών, μέσα από τον πειραματισμό και την καινοτομία.