Στοιχεία Επιστήμης των Δεδομένων.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Επιλογής, 4ο Εξάμηνο