ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Κοπή των μετάλλων, Συνθήκες κοπής, Υλικά εργαλείων κοπής, Δυνάμεις και ισχύς κοπής, Ποιότητα κατεργασμένων επιφανειών με κοπή

ΤΟΡΝΟΙ  Βασικά μέρη παράλληλου τόρνου, Συγκράτηση αντικειμένων στον τόρνο, Εργαλεία και συνθήκες κοπής στον τόρνο, Είδη τόρνευσης, Υδραυλικοί αντιγραφείς

ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΕΣ  Φρεζομηχανές UNIVERSAL, Κοπτικά εργαλεία, Συνθήκες κοπής, Κοπή οδοντωτών τροχών (διαιρέτης)

ΔΡΑΠΑΝΑ Είδη δραπάνων, Κοπτικά εργαλεία δραπάνων, Συνθήκες κοπής

ΠΛΑΝΕΣ  Βασικά μέρη και λειτουργία εγκάρσιας πλάνης, Συνθήκες κοπής, Εργασίες που εκτελούνται στην πλάνη

ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ   Κοπτικά εργαλεία, Συνθήκες κοπής, Είδη εργασιών