Πρωτογενής υλικά - κάθετη δράση . Σχεδιασμός που στοχεύει στον παραγωγικό τοµέα δραστηριοτήτων, µε αντικείµενο την ανάδειξη πρώτων υλών άμεσης ή έµµεσης χρήσης. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός αποτελεί πηγή ταυτότητας εθνολογικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, για µεγάλο τµήµα του παγκόσµιου πληθυσµού. Η απόσπαση σημειολογικών δεδομένων πραγµατοποιείται στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, όπου το προϊόν κατόπιν µεταποίησης  και µετασχηµατισµόυ προσδίδει μια γνησιότητα στο σήμα και στην χρήση του προϊόντος.

Προβληματισμοί.

Η σχεδιαστική «καινοτομία» εκφραστικά αποδίδεται σε μια νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα, αποτελεί μια «κενή» έννοια έτοιμη να προσλάβει το περιεχόμενο της, στον χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Το μάθημα έχει μεγάλο εύρος και πολλές συνιστώσες: Επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, οργανωτικές, εμπορικές και πολιτισμικές. Αφορά τόσο τη διαδικασία παραγωγής, όσο και το τελικό αποτέλεσμα με τη μορφή προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας.