Σκοπός

Σε ένα εσωτερικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς διαφοροποιείται, μεταβάλλεται και εξελίσσεται θα πρέπει επίσης και οι οικονομικές οντότητες να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε δυναμικές συνθήκες του οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει το μάθημα “Management Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε δυναμικό περιβάλλον» να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα θεωρητικά και εμπειρικά εφόδια, προκειμένου να κατανοήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών. Στηριγμένοι πάνω στις προκλήσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις που διατυπώνονται από το επίσης εξελισσόμενο Management στον τομέα της λειτουργία και της προσαρμογής των οικονομικών οντοτήτων σε ένα δυναμικό εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.