Η διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» επιδιώκει να αναλύσει
αρχικά το ρόλο του κόσμου των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών, στο πώς αυτές θα πρέπει να αναπτύξουν συγκριτικά ανταγωνιστικά δυναμικά στα διάφορα οικονομικά και όχι μόνο περιβάλλοντα και τέλος, πώς τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικές και συλλογικές αποφάσεις (σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους) για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων.