Το μάθημα περιλαμβάνει σχεδιασμό κατόψεων, τομών, όψεων, αξονομετρικών και προοπτικών σχεδίων. 

Σκοπός της δημιουργίας του μαθήματος είναι η προώθηση εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές και η επικοινωνία με αυτούς.