Παρουσίαση και ανάλυση των υλικών που χρησιμοποιούνται α)στην οικοδομική και β)στη διακόσμηση. Οικοδομικά υλικά: πέτρα, οπτόπλινθοι, ξύλο, μέταλλα, σκυρόδεμα, γυαλί, κονιάματα, μάρμαρο, γρανίτης, πλακάκι, ψηφίδα, προϊόντα αργίλλου και τσιμέντου. Υλικά διακόσμησης:πλαστικά υλικά, συνθετικές ύλες, κεραμικά, υφάσματα, βερνίκια, χρώματα.

Ανάλυση των υλικών, προέλευση, ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, χημικές, τεχνικές), συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένες συνθήκες, συμβατότητα μεταξύ τους και τεχνολογίες επεξεργασίας και εφαρμογής τους.