Θεωρητικό μέρος:

 • Μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων.
 • Θεωρία πλαστικότητας.
 • Κριτήρια διαρροής.
 • Τυποποιημένες μηχανικές δοκιμασίες για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλκιμων μετάλλων.
 • Επίδραση της θερμοκρασίας και της ανισοτροπίας των υλικών κατά την πλαστική παραμόρφωση.
 • Εργαλεία μηχανικών διαμορφώσεων.
 • Ταξινόμηση των κατεργασιών διαμορφώσεων.
 • Τεχνολογικά στοιχεία των κατεργασιών: σφυρηλασίας, έλασης, διέλασης, ολκής, αποτύπωσης, απότμησης, βαθειάς κοίλανσης, και κάμψης.
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας και τεχνολογικά στοιχεία των υδραυλικών και μηχανικών πρεσών.
 • Ελαττώματα κατεργασμένων τεμαχίων, Παραμένουσες τάσεις.
 • Τριβή, φθορά και λίπανση εργαλείων σε κατεργασίες μηχανικών διαμορφώσεων.
 • Αριθμητικές μέθοδοι προσομοίωσης κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού και ελάσματος με πλαστική παραμόρφωση.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κοπτικών και διαμορφωτικών καλουπιών.

Ασκήσεις πράξης:

Υπολογισμός των βασικών παραμέτρων των παραπάνω κατεργασιών μορφοποίησης μηχανολογικών τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση υλικού.