Εισαγωγή στις αισθητικές, τεχνικές και γνωστικές δυνατότητες της ψηφιακής κινούμενης εικόνας (διαφορετικές μορφές του βίντεο), μέσα από τεκμηριώσεις του αστικού περιβάλλοντος και της αστικής ζωής, καθώς και μέσα από δράσεις στην πόλη. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών σεναρίων, λήψη εικόνας και ήχου, ψηφιακό μοντάζ, το ίντερνετ ως χώρο διανομής και έκθεσης . Επιδιώκεται η αναζήτηση προσωπικών, πειραματικών τρόπων χρήσης του ψηφιακού βίντεο. Συζητούνται βασικές έννοιες της γλώσσας της κινούμενης εικόνας καθώς και έργα από την ιστορία της τέχνης του βίντεο, του animation και του κινηματογράφου. Το μάθημα είναι εργαστηριακό και διεξάγεται με διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτική εργασιών.

Ιστορική εξέλιξη, είδη και εφαρμογές πολυμέσων.

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων. Οργάνωση παραγωγής, ειδικότητες και ρόλοι.

Στάδια διαδικασίας παραγωγής από την αρχική ιδέα στο τελικό προϊόν.

Διαδραστική αφήγηση, αμφίδρομα σενάρια, άξονες και ροή της πλοήγησης. Σχεδιασμός των υπερσυνδέσμων.

Σχεδιασμός του περιβάλλοντος επικοινωνίας (interface) και των τυπικών οθονών.

Δημιουργική χρήση των εικονογραφικών και ηχητικών στοιχείων.

Σύγχρονες τάσεις στη διαμόρφωση πολυμέσων.

Μετά το 4ο μάθημα οι φοιτητές ξεκινούν την καταγραφή και παρουσίαση της εξέλιξης ενός συνθετικού θέματος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ψηφιακές μορφές δεδομένων. H καταγραφή επικεντρώνεται στην αποτύπωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο του θέματος, στην δραστηριότητα εξέλιξης της μορφής του και στην παρουσίαση των οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου. Οι φοιτητές  χρησιμοποιούν τον ψηφιακό σχεδιασμό σαν δημιουργικό εργαλείο μελέτης μορφής και σύνθεσης. Ζητούμενο είναι μία ενιαία εικαστικη παρουσίαση και εκτύπωσης με διάφορα μέσα.