Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση και περαιτέρω εξοικείωση του φοιτητή με τα συστήματα ηλεκτρονικής σχεδίασης στο τρισδιάστατο χώρο.

Παρουσιάζονται ολοκληρωμένα συστήματα 3d σχεδίασης, όπως το Architectural Autocad, το 3D Studio MAX, αλλά γίνεται και μία εισαγωγή στο χώρο της δυνητικής πραγματικότητας (Virtual Reality).

Η ύλη περιλαμβάνει: Παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών αλλά και της δομής των συστημάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης σε δύο και σε τρεις διαστάσεις. Τα λογισμικά με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι τα εξής το AutoCAD ως περιβάλλον ηλεκτρονικής σχεδίασης σε δύο και τρεις διαστάσεις, το Adobe Photoshop - Illustrator ως εργαλείο σύνθεσης, επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας πινακίδων -poster παρουσίασης, και θα ολοκληρώσουμε με την εφαρμογή 3D Studio Max ως εργαλείο φωτορεαλιστικής αναπαράστασης και απεικόνισης και δημιουργίας vrml.

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται σε τρεις άξονες:

Οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν μία ολοκληρωμένη  εργασία η οποία χωρίζεται σε 3 διακριτά μέρη δομικό μοντέλο, πλαστικότητα, αναπαράσταση.