Εισαγωγή στον σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων.

Εξοικείωση με την διαμόρφωση και την διαρρύθμιση των εξωτερικών χώρων κατοικίας και χώρων ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών & αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εξοικείωση με τον σχεδιασμό επίπλωσης υπαίθριων αστικών χώρων.

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων περιορισμένου μεγέθους.