Βιομηχανική Ρομποτική

Καλύπτει και την ύλη του "Συστήματα Παραγωγής - Ρομποτική" του 4ετούς προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ