Σημειώσεις και διαδικαστικά για το Εργαστήριο Τεχνολογίας Μηχανολογικών Υλικών, του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ.

Σημείωση: Οι εργαστηριακές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο μάθημα είναι: Πρακτική αναγνώριση υλικών, σκληρομέτρηση κατά Rockwell, μικροσκληρομέτρηση κατά Vickers, πείραμα εφελκυσμού, λήψη δείγματος για μεταλλογραφικό δοκίμιο, προετοιμασία και παρατήρηση μεταλλογραφικού δοκιμίου, ενδεχομένως και μεταλλουργική βαφή χάλυβα.