Περιεχόμενο του μαθήματος:

Εισαγωγή

κανόνες χειρισμού διανυσμάτων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων. 

Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου: 

νόμοι του Νεύτωνα, απλές κινήσεις, έργο, ενέργεια, ισχύς, ορμή, αρχές διατήρησης της ενέργειας - ορμής. 

Δυναμική Στερεού Σώματος: 

μεταφορική και στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα και σταθερό σημείο, γενική χωρική κίνηση, τανυστής ροπής αδράνειας, στροφορμή, αρχές διατήρησης.