Από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή ενός προϊόντος που μπορεί να εμπνευσθεί ένας σχεδιαστής, πρέπει πρώτα να παρουσιαστεί σε χαρτί ή στον υπολογιστή έτσι ώστε να δημιουργηθεί. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την συνεννόηση και την επικοινωνία ανάμεσα σε συνεργάτες βιομηχανικούς σχεδιαστές με στόχο την παραγωγή και τη βελτίωση ενός προϊόντος. Οι σχεδιαστές στην εποχή μας οφείλουν να γνωρίζουν, να διαβάζουν και να σχεδιάζουν με ακρίβεια σχέδια και να προσφέρουν λύσεις για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων με τη χρήση λογισμικών. Το μάθημα ‘Βιομηχανικό Σχέδιο με Η/Υ καλύπτει τις βασικές γνώσεις και ανάγκες ενός φοιτητή στο αντικείμενο του βιομηχανικού σχεδιασμού με τη χρήση Η/Υ και θέτει τις βάσεις για να εκφράζουν και να αποτυπώνουν τις ιδέες του σε ψηφιακά σχέδια. Αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις, όπου διδάσκεται η βασική ύλη που αφορά στη σχεδίαση με Η/Υ, και από εργαστηριακά μαθήματα, που αποτελούν το βοηθητικό εργαλείο της θεωρητικής ύλης.