Εισαγωγή στην Πλαστική και την Γλυπτική Τέχνη. Το μάθημα, με διαλέξεις, προβολές και ασκήσεις ανοίγει τον διάλογο με τον χώρο και τα τρισδιάστατα αντικείμενα, θέματα που θα απασχολήσουν τους φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους και εξερευνά της βασικές διαδικασίες και υλικά τις πλαστικής γλώσσας στον σχεδιασμό διακοσμητικών και βιομηχανικών αντικειμένων. Μέσω ασκήσεων οι φοιτητές ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που τους δίνει η ενασχόληση με τον όγκο χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές και αποκτούν νέες δεξιότητες που τους βοηθούν να αντιληφθούν τον χώρο και τον όγκο από την πλευρά του δημιουργού που ψάχνει καινούργιες λύσεις.